Ana içeriğe atla

Kahramanmaraş Spor Masörü Yetiştirme Kursu 20 Kasım - 02 Aralık
20 KASIM-02 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA KAHRAMANMARAŞ’TA YAPILACAK OLAN SPOR
MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILACAK ŞARTLAR

a) Spor Masörü Eğitim Kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.
b) En az Lise ve dengi okulu mezunu olmak.
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bulaşıcı hastalık, parmaklarda şekil bozukluğu, kol ve bacak arızası ve
benzeri vücut veya akıl hastalığı ile malul bulunmamak,
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin
şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
kullanma, hileli iflas, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç
kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hürriyeti
bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
e) 7.1.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları
Ceza Yönetmeliğine göre son 3 yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
f) En az 18 yaşını doldurmuş olmak,
SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDAN
İSTENEN BELGELER
a) 3 adet vesikalık fotoğraf-(Orijinal Fotoğraf)
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Üniversite veya Lise mezunlarının e-devletten
alacakları mezuniyet belgeleri geçerli olacaktır.) Mezuniyet belgelerinin aslına uygunluğu Spor Genel Müdürlüğü
ilgili birimlerince ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerince tasdik edilmesi durumunda kabul edilecektir.
c) Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı veya e-devletten alınan) (Resmi Kurum için alınacaktır.)
d) Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu)-Belgenin aslı veya Ek-5
Sağlık Raporu alınamadığı durumlarda diğer sağlık raporu belgelerinde “spor masörlüğü yapmasında sağlık
açısından sakınca yoktur” ibaresi bulunması gerekmektedir.
e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı)
f) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (2 adet)
NOT:
Başvurular e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru esnasında belirteceğiniz e-mail (e-mail
adresinin kullanılabilir ve geçerli olduğunu kontrol ediniz.) adresine gelecek referans numarası ile
Halk Bankasına ücretler (300 TL) yatırılmaktadır. (2017 yılı)
Not 1: Kursa başvuran sayısı 10 kişiden az olduğu takdirde kurs İPTAL edilecektir.
Not 2: Kursa kabul edilecek aday sayısı 50 kişi ile sınırlı olup; e devlet üzerinden yapılacak
başvurularının dışında aday kabul edilmeyecektir.
Not 3: Başvuran adaylardan aşağıdaki tabloda belirtilen kriterlerden öncelik sırasına göre
yapılacak elemeyle belirlenen adayların kursa başvuruları kabul edilecektir. Başvuran adayların
mezuniyet durumunu belirten mezuniyet belgelerini sisteme yüklemesi gerekmektedir. Sisteme
mezuniyet belgesini yüklemeyen adaylar sıralamaya dâhil edilmeyecektir.
Not 4:Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında zafer.dikencik@sgm.gov.tr e-mail
adresinden elektronik posta yoluyla bilgi alınabilir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye
alınmayacaktır. Daha önce spor masörü yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden
bütünleme sınavına girmek isteyen adayların kursun başlamasından önce bütünleme formunu
eksiksiz olarak doldurarak zafer.dikencik@sgm.gov.tr e-mail adresine elektronik posta yoluyla
göndermeleri gerekmektedir.
Katılım fazla olması halinde kursa başvuruları kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş
oldukları kurs ücreti iade edilecektir.
Kursa katılma hakkı elde eden adaylar 20 Kasım 2017 tarihinde saat 08.30’da Kahramanmaraş
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde istenen belgeler ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen
belgeler katılım şartları başlığı altında aşağıda belirtilmiştir.
Kurs Kayıt Saati ve Yeri: Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde 20 Kasım 2017 tarihinde
08:30-10:30 saatleri arasında yapılacaktır.

SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSU SEÇME KRİTERLERİ

1 BESYO, Tıp Fakültesi ve FTR Mezunları
2 A ve B Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar (En az lise mezunu olmak şartıyla)
3 BESYO Öğrencileri
4 Üniversitelerin 4 yıllık lisans mezunları
5 Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans mezunları
6 C Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar (En az lise mezunu olmak şartıyla)
7 Üniversitelerin 4 yıllık lisans öğrencileri
8 Üniversitelerin 2 yıllık lisans öğrencileri
9 Spor Lisesi Mezunları
10 Diğer Lise mezunları
NOT
Kursa katılım kontenjanı nedeniyle aynı kategori içerisinde tercih yapılması
zorunlu olması durumunda söz konusu kategori içerisinde başvuru sırasına göre
tercih yapılacaktır.


20 KASIM-02 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA K.MARAŞ’DA YAPILACAK OLAN
SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI
TARİH SAAT DERS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
20 Kasım 2017
Pazartesi
08.30-10.30 Kayıt
10.30-14.30 Evrak Kontrol ve Öğle Arası
14.30-17.30 Genel Spor Bilgisi Yrd.Doç.Dr. Haydar İŞLER
21 Kasım 2017
Salı
08.30-12.30 Genel Antrenman Bilgisi Yrd.Doç.Dr. Hüseyin EROĞLU
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Genel Antrenman Bilgisi Yrd.Doç.Dr. Hüseyin EROĞLU
22 Kasım 2017
Çarşamba
08.30-12.30 Sporcu Sağlığı Doç.Dr. Tamer KARADEMİR
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-19.30 Spor Sakatlıklarında İlk Yardım
ve Rehabilitasyon Doç.Dr. Ünal TÜRKÇAPAR
23 Kasım 2017
Perşembe
08.30-12.30 Spor Psikolojisi Doç.Dr. Ünal TÜRKÇAPAR
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-15.30 Doping Doç.Dr. Tamer KARADEMİR
24 Kasım 2017
Cuma
08.30-12.30 Spor Anatomisi Yrd.Doç.Dr. Mehmet DEMİR
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Spor Anatomisi Yrd.Doç.Dr. Mehmet DEMİR
25 Kasım 2017
Cumartesi
08.30-12.30 Spor Anatomisi Yrd.Doç.Dr. Mehmet DEMİR
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Sporcu Beslenmesi Yrd.Doç.Dr. Enver DÖŞYILMAZ
26 Kasım 2017
Pazar
08.30-12.30 Spor Fizyolojisi Prof.Dr. Ö. Alpaslan GENÇAY
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Spor Fizyolojisi Prof.Dr. Ö.Alpaslan GENÇAY
27 Kasım 2017
Pazartesi
08.30-12.30 Spor Fizyolojisi Prof.Dr. Ö.Alpaslan GENÇAY
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-18.30 Spor Masajı
Uzm.Fzt.M.Oğuz KANBİR
Uzm.Fzt.Meral HAZIR
Öğr.Gör.Özlem EKİZ
28 Kasım 2017
Salı
08.30-12.30 Spor Masajı “
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Spor Masajı “
29 Kasım 2017
Çarşamba
08.30-12.30 Spor Masajı “
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Spor Masajı “
20 KASIM-02 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA K.MARAŞ’DA YAPILACAK OLAN
SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI


TARİH SAAT DERS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
30 Kasım 2017
Perşembe
08.30
-12.30 Spor Masajı Uzm.Fzt.M.Oğuz KANBİR
-
Öğr.Gör.Özlem EKİZ
12.30
-13.30 Öğle Arası
13.30
-17.30 Spor Masajı

01 Aralık 2017
Cuma
08.30
-12.30 Spor Masajı

12.30
-13.30 Öğle Arası
13.30
-17.30 Spor Masajı

02 Aralık 2017
Cumartesi
08.30
-12.30 Spor Masajı

12.30
-13.30 Öğle Arası
13.30
-17.30 Spor Masajı

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Özgeçmiş Lisans Puanı İstemeyen Üniversiteler Hangileri ?

Özgeçmiş Puanı Nedir : Özgeçmiş Puanı Daha Önce Herhangi Bir Spor dalında Aktif Olarak Spor Yaptığınızı Gösteren Bir Belgedir.Bu Belge Sayesinde Özgeçmiş Puanıyla Alan Üniversitelerde Ek Puan Sahibi Olabilirsiniz.


Özgeçmiş İstemeyen Üniversiteler ;

Ordu Üniversitesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Ankara Gazi Üniversitesi
Ankara Hacettepe Üniversitesi (Öğretmenlik ve Rekreasyon bölümleri)
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Bartın Üniversitesi (Branş Sınavında çok az etkili)
Çorum Hitit Üniversitesi
Edirne Trakya Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Erzurum Üniversitesi
İzmir Ege Üniversitesi (Öğretmenlik ve Spor Yöneticiliği Bölümü)
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Kars Kafkas Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi (Öğretmenlik ve Rekreasyon Bölümü)
Konya Selçuk Üniversitesi
Konya Necmeddin Erbakan Üniversitesi
Kütahya Dumlupınar Ün…

2018 Besyo Yetenek Sınavları Ne Zaman Başlayacak ?

2018 Besyo Yetenek Sınavları Ne Zaman Başlayacak ?

Her sene olduğu gibi 2018 senesi içinde Besyo’ya olan ilgi artarak devam etmektedir ve edecektir. Yıllardır kazanamayanlar, geçen sene kazanamayanlar ve bu sene ilk defa besyo deneyecek olanların hepsi 2018 besyo yetenek sınavlarını sabırsızlıkla beklemektedir. Besyo yetenek sınavlarına katılabilmenin ilk adımı olan YGS sınavından sonra adaylarda büyük bir heyecan boy veriyor. Tüm adaylar bir yandan zorlu antrenmanlarla besyo yetenek sınavlarına hazırlanırken bir yandan da üniversitelerin yetenek sınavlarını takip etmeye çalışmaktadırlar. Peki 2018 Besyo yetenek sınavları ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecektir ? Besyo yetenek sınavları genel olarak temmuzaylarında başlar ve eylülekadar devam eder. Bu süreler arasında hangi üniversitenin hangi tarihte sınav yapacağını üniversitenin resmi sitesinden ve sitemizden takip edebilirsiniz Not : Özellikle 240.00 Barajı için Bakalım 2018 senesinde Ne olacak öğretmenlik için Sadece 240.00 sar…

Bülent Ecevit Üniversitesi Besyo Kılavuzunu Açıkladı

C. BAŞVURU KOŞULLARI

1. T.C. Vatandaşı olmak.

2. 2017 YGS sınavına girmiş olmak.

3. 2017 YGS sınavının puan türlerinin en az birinden; 150.000 veya daha fazla YGS puanını
almış olmak. (Orta Öğretim Başarı Puanı eklenmeden)

4. Merkezi yerleştirme sistemiyle herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı
kazanmış adaylar da sınava başvurabilirler. Sınavlarla ilgili genel kurallar ve puanlama
işlemleri 2017 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen esaslara
göre yapılacaktır.

5. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak.E. ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA TAKVİMİ

Ön Kayıt : 19 Haziran – 13 Temmuz 2017 (Online)

Başvuru Listelerinin Açıklanması : 14 Temmuz 2017 (Saat 17:30’dan sonra)

Özel Yetenek Sınavı : 18-23 Temmuz 2017

Sınav Sonuçlarının İlanı : 26 Temmuz 2017 (17:30 dan sonra)
Asil ve Yedek Adayların Kesin Kayıtları : İnternet sitesinden ilan edilecektir.