Ana içeriğe atla

İzmir Triatlon 2.Kademe Antrenör Kursu 13-28 Kasım13-28 KASIM 2017 TARİHLERİ ARASINDA İZMİR İLİNDE YAPILACAK OLAN TRİATLON 2.KADEME
ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)
b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme
ve zihinsel engelli olmamak,
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş
hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı
madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak
veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal
varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;
d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına
uygun olmak,
e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği
ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan
daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN
İSTENEN BELGELER
a) Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak olup e-devletten doğrulanmayan belgelerinizin aslı kurs
yerine getirilecektir.
b) 2 adet vesikalık fotoğraf - (orijinal fotoğraf)
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Üniversite veya Lise mezunlarının e-devletten alacakları
mezuniyet belgeleri geçerli olacaktır.) Mezuniyet belgelerinin aslına uygunluğu Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince ve
Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerince tasdik edilmesi durumunda kabul edilecektir.)
d) Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı veya e-devletten alınan) (Resmi Kurum için alınacaktır.)
e) Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu veya Ek-5 sağlık raporu
alınamadığı durumlarda diğer sağlık raporu belgelerinde” antrenörlük yapmasında sağlık açısından sakınca
yoktur” ibaresi bulunması gerekmektedir).-Belgenin aslı.
f) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-https://sporegitim.sgm.gov.tr/dokumanform.aspx
web sitesindeki örnek yazı (aslı)
g) Nüfus cüzdanı fotokopisi
h) 1.Kademe antrenör belgesinin tasdikli sureti
i) 1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğuna dair belge
NOT:
Başvurular e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru esnasında belirteceğiniz e-mail (e-mail adresinin
kullanılabilir ve geçerli olduğunu kontrol ediniz.) adresine gelecek referans numarası ile Halk Bankasına
ücretler (120 TL) yatırılmaktadır. (2017 yılı)
Kurs Kayıt Saati ve Yeri: Kayıtlar Halkapınar Spor Tesislerinde 13 Kasım 2017 tarihinde 08.30-10.30 saatleri
arasında yapılacaktır.
Not 1:Kursa başvuran sayısı 10 kişiden az olduğu takdirde kurs İPTAL edilecektir.
Not 2:Kursa kabul edilecek aday sayısının 50 kişi ile sınırlı olması esas olup kursa yapılan başvurular ile birlikte kurs
salonunun uygunluğunun dikkate alınması suretiyle kabul edilecek aday sayısı kesinleştirilecektir.
 Not 3:Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında selma.ciplak@sgm.gov.tr e-mail adresinden elektronik posta
yoluyla bilgi alınabilir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Daha önce antrenörlük
yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların kursun
başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak selma.ciplak@sgm.gov.tr e-mail adresine
elektronik posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.
Temel Eğitimi ve Teknik-Taktik (Uygulama)
derslerinin yapılacağı adres:
Halkapınar Spor Tesisleri
 İZMİR


13-28 KASIM 2017 TARİHLERİ ARASINDA İZMİR’DE YAPILACAK OLAN TRİATLON 2.KADEME
ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI
TARİH SAAT DERS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
13 Kasım 2017
Pazartesi
08.30-10.30 Açılış
10.30-13.30 Evrak Kontrol ve Kayıt İşlemleri
Öğle Arası
13.30-15.30 Sporda Ölçme ve Değerlendirme Ögr.Gör.Mehmet ASMA
15.30-17.30 Sporda Yönetim ve Organizasyon Ögr.Gör.Mehmet ASMA
14 Kasım 2017
Salı
08.30-12.30 Spor ve Beslenme Bes.Uzm.Buse ERDEM
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-19.30 Spor Psikolojisi Yr.Doç.Dr. Gökhan ÇOBANOĞLU
15 Kasım 2017
Çarşamba
08.30-12.30 Spor Anatomisi Dr.Mutlu GÜRSOY
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-15.30 Spor Anatomisi Dr.Mutlu GÜRSOY
15.30-19.30 Sporcu Sağlığı Dr.Semih SELAMOĞLU
16 Kasım 2017
Perşembe
08.30-12.30 Spor Sosyolojisi Yrd.Doç.Dr.Nevzat MUTLUTÜRK
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Sporda Öğretim Yöntemleri Yrd.Doç.Dr.Nevzat MUTLUTÜRK
17 Kasım 2017
Cuma
08.30-12.30 Psikomotor Gelişimi Prof.Dr.Metin SAYIN
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Psikomotor Gelişimi Prof.Dr.Metin SAYIN
18 Kasım 2017
Cumartesi
08.30-12.30 Beceri Öğrenimi Prof.Dr.Metin SAYIN
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Genel Antrenman Bilgisi Prof.Dr.Bahtiyar ÖZÇALDIRAN
19 Kasım 2017
Pazar
08.30-12.30 Genel Antrenman Bilgisi Prof.Dr.Bahtiyar ÖZÇALDIRAN
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-19.30 Genel Antrenman Bilgisi Prof.Dr.Bahtiyar ÖZÇALDIRAN
20 Kasım 2017
Pazartesi
08.30-12.30 Spor Fizyolojisi Dr.Mutlu GÜRSOY
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Spor Fizyolojisi Dr.Mutlu GÜRSOY
21 Kasım 2017
Salı
08.30-12.30 Özel Antrenman Bilgisi Prof.Dr.Bahtiyar ÖZÇALDIRAN
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-19.30 Özel Antrenman Bilgisi Prof.Dr.Bahtiyar ÖZÇALDIRAN
22 Kasım 2017
Çarşamba
08.30-12.30 Spor Dalı Gözlem-Değerlendirme Aydoğan ULAŞ
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik
Prof.Dr.Bahtiyar ÖZÇALDIRAN-
Yard.Doç.Dr.Ercan HASLOFÇA-
Gürcan ATILMAZ
23 Kasım 2017
Perşembe
08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik ”
24 Kasım 2017
Cuma
08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik ”
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik ”

13-28 KASIM 2017 TARİHLERİ ARASINDA İZMİR’DE YAPILACAK OLAN TRİATLON 2.KADEME
ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI
TARİH SAAT DERS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
25 Kasım 2017
Cumartesi
08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik
Prof.Dr.Bahtiyar ÖZÇALDIRAN-
Yard.Doç.Dr.Ercan HASLOFÇA-
Gürcan ATILMAZ
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik ”
26 Kasım 2017
Pazar
08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik ”
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik ”
27 Kasım 2017
Pazartesi
08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik ”
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik ”
28 Kasım 2017
Salı
08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-15.30 Spor Dalı Teknik Taktik

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Özgeçmiş Lisans Puanı İstemeyen Üniversiteler Hangileri ?

Özgeçmiş Puanı Nedir : Özgeçmiş Puanı Daha Önce Herhangi Bir Spor dalında Aktif Olarak Spor Yaptığınızı Gösteren Bir Belgedir.Bu Belge Sayesinde Özgeçmiş Puanıyla Alan Üniversitelerde Ek Puan Sahibi Olabilirsiniz.


Özgeçmiş İstemeyen Üniversiteler ;

Ordu Üniversitesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Ankara Gazi Üniversitesi
Ankara Hacettepe Üniversitesi (Öğretmenlik ve Rekreasyon bölümleri)
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Bartın Üniversitesi (Branş Sınavında çok az etkili)
Çorum Hitit Üniversitesi
Edirne Trakya Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Erzurum Üniversitesi
İzmir Ege Üniversitesi (Öğretmenlik ve Spor Yöneticiliği Bölümü)
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Kars Kafkas Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi (Öğretmenlik ve Rekreasyon Bölümü)
Konya Selçuk Üniversitesi
Konya Necmeddin Erbakan Üniversitesi
Kütahya Dumlupınar Ün…

2018 Besyo Yetenek Sınavları Ne Zaman Başlayacak ?

2018 Besyo Yetenek Sınavları Ne Zaman Başlayacak ?

Her sene olduğu gibi 2018 senesi içinde Besyo’ya olan ilgi artarak devam etmektedir ve edecektir. Yıllardır kazanamayanlar, geçen sene kazanamayanlar ve bu sene ilk defa besyo deneyecek olanların hepsi 2018 besyo yetenek sınavlarını sabırsızlıkla beklemektedir. Besyo yetenek sınavlarına katılabilmenin ilk adımı olan YGS sınavından sonra adaylarda büyük bir heyecan boy veriyor. Tüm adaylar bir yandan zorlu antrenmanlarla besyo yetenek sınavlarına hazırlanırken bir yandan da üniversitelerin yetenek sınavlarını takip etmeye çalışmaktadırlar. Peki 2018 Besyo yetenek sınavları ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecektir ? Besyo yetenek sınavları genel olarak temmuzaylarında başlar ve eylülekadar devam eder. Bu süreler arasında hangi üniversitenin hangi tarihte sınav yapacağını üniversitenin resmi sitesinden ve sitemizden takip edebilirsiniz Not : Özellikle 240.00 Barajı için Bakalım 2018 senesinde Ne olacak öğretmenlik için Sadece 240.00 sar…

Bülent Ecevit Üniversitesi Besyo Kılavuzunu Açıkladı

C. BAŞVURU KOŞULLARI

1. T.C. Vatandaşı olmak.

2. 2017 YGS sınavına girmiş olmak.

3. 2017 YGS sınavının puan türlerinin en az birinden; 150.000 veya daha fazla YGS puanını
almış olmak. (Orta Öğretim Başarı Puanı eklenmeden)

4. Merkezi yerleştirme sistemiyle herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı
kazanmış adaylar da sınava başvurabilirler. Sınavlarla ilgili genel kurallar ve puanlama
işlemleri 2017 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen esaslara
göre yapılacaktır.

5. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak.E. ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA TAKVİMİ

Ön Kayıt : 19 Haziran – 13 Temmuz 2017 (Online)

Başvuru Listelerinin Açıklanması : 14 Temmuz 2017 (Saat 17:30’dan sonra)

Özel Yetenek Sınavı : 18-23 Temmuz 2017

Sınav Sonuçlarının İlanı : 26 Temmuz 2017 (17:30 dan sonra)
Asil ve Yedek Adayların Kesin Kayıtları : İnternet sitesinden ilan edilecektir.