Ana içeriğe atla

Aksaray Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınav Klavuzu 2017-2018Ön Kayıt : 03. 07. 2017 12. 07. 2017 tarihleri arası mesai saatleri içerisinde Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (Aksaray Üniversitesi Kampüsü Adana Yolu Üzeri)**
KONTENJAN BİLGİLERİ : 
  • Beden Eğitimi Öğretmenliği : 40
  • Antrenörlük Eğitimi: 50
  • Antrenörlük 2. Öğretim: 50
BAŞVURU TABAN PUANLARI : 
  • Beden Eğitimi : 190
  • Antrenörlük : 160
  • Milli : 150
                              ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Başvuracak adayların 2017 YGS sınav puanlarının (YGS–1, YGS–2, YGS–3, YGS–4, YGS–5, YGS–6 puanlarından herhangi birinden); Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne müracaat edecek adaylar için asgari 190 (yüz doksan) puan, Antrenörlük Eğitimi Bölümüne (I. – II. Öğretim) müracaat edecek adaylar için asgari 160 (yüz altmış) olduğunu gösteren sınav sonuç belgesinin internet çıktısı,
2) a) Milli Sporcular Kontenjanına veya Özel Yetenek Sınavına başvuracak milli adayların 2017 YGS sınav puanlarının (YGS–1, YGS–2, YGS–3, YGS–4, YGS–5, YGS–6 puanlarından herhangi birinden) asgari 150 (yüz elli) ve daha fazla olduğunu gösteren Sınav Sonuç belgesinin internet çıktısı,
b) Milli Sporcular için milli olduklarını gösteren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü-ilgili Federasyonun imza yetkisi olan kişilerce onaylanmış Millilik Belgesinin aslı ile fotokopisi (2013 yılı ve daha sonrası) (Başka kurumlardan alınan belgeler geçersizdir.)

c) Milli Sporcular için katılmış oldukları uluslararası müsabakalardaki derecelerini gösteren onaylı belge veya belgeler (Millilerin kendi aralarındaki sıralamaları için gereklidir).
3) Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi programına başvurup ek puan almak isteyen adaylar (Milli Sporcu kontenjanına başvuracak adaylar hariç), öncelikle son 3 sezonda (2014–2015, 2015–2016, 2016-2017) lisanslı olduğunu belgeleyerek; son 5 sezon (2012–2013 sezonu ve sonrası) içerisindeki en yüksek olan ek puanı alırlar. Özgeçmişlerine ait Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve/veya ilgili spor federasyonlardan alacakları durumlarını belirtir belgenin aslı veya onaylı sureti (ek puan için gereklidir). Bu belgelerin ön kayıt esnasında teslim edilmesi zorunludur Ön kayıt tarihinin bitiminden itibaren kesinlikle ek puan belgesi alınmayacaktır.
Ek puan hak edebilmesi için lisansların 1 Nisan’dan önce çıkarılmış olması zorunludur.
Spor Lisesi veya spor çıkışlı öğrenciler alanlarını belirtir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce onaylı belgelerinin aslı veya onaylı fotokopisi
4) Nüfus cüzdanının aslı ile birlikte bir adet fotokopisi
5) “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Girmesinde sakınca yoktur” ibaresi bulunan sağlık kuruluşundan alınmış sağlık raporu.
6) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sınavına başvuracak adayların son beş sezonda üç yıl lisansa sahip olması gerekmektedir. Son beş sezonda üç yıl lisansa sahip olmayan adaylar başvuru yapamaz (Başvuracağı branşın federasyonundan belge getirmek zorunludur. Okul sporları federasyonundan belge getirecek adaylar; başvuracağı branş ile ilgili açıklamayı gösteren belge getirmek zorundadır).
7) Erkek aday sınav başvurularında; ilgili branşa 2 aday müracaat etmesi durumunda 1 aday havuza girer.
8) Bilgi Kayıt Formu (Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından temin edilecektir)
9) Adayların kayıt anında video kaydı yapılacağından, aday ön kaydını bizzat kendisi yaptırmak zorundadır.
10) Geçici liste ilan edildikten sonra 3 iş günü içersinde itirazlar kabul edilecek olup, kesin liste itirazların değerlendirilmesi sonrasında ilan edilecektir.
11) Başvuracak adayların 17.07.2017 tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.
12) Adaylarca teslim edilen belgelerin kontrolleri sınav komisyonunca yapılacaktır, eksik olan veya doğruluğu tespit edilemeyen belgeler dikkate alınmayacaktır.
Daha Fazla Bilgi İçin Aşağıdaki Kılavuza Bakabilirsiniz.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Özgeçmiş Lisans Puanı İstemeyen Üniversiteler Hangileri ?

Özgeçmiş Puanı Nedir : Özgeçmiş Puanı Daha Önce Herhangi Bir Spor dalında Aktif Olarak Spor Yaptığınızı Gösteren Bir Belgedir.Bu Belge Sayesinde Özgeçmiş Puanıyla Alan Üniversitelerde Ek Puan Sahibi Olabilirsiniz.


Özgeçmiş İstemeyen Üniversiteler ;

Ordu Üniversitesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Ankara Gazi Üniversitesi
Ankara Hacettepe Üniversitesi (Öğretmenlik ve Rekreasyon bölümleri)
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Bartın Üniversitesi (Branş Sınavında çok az etkili)
Çorum Hitit Üniversitesi
Edirne Trakya Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Erzurum Üniversitesi
İzmir Ege Üniversitesi (Öğretmenlik ve Spor Yöneticiliği Bölümü)
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Kars Kafkas Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi (Öğretmenlik ve Rekreasyon Bölümü)
Konya Selçuk Üniversitesi
Konya Necmeddin Erbakan Üniversitesi
Kütahya Dumlupınar Ün…

Bülent Ecevit Üniversitesi Besyo Kılavuzunu Açıkladı

C. BAŞVURU KOŞULLARI

1. T.C. Vatandaşı olmak.

2. 2017 YGS sınavına girmiş olmak.

3. 2017 YGS sınavının puan türlerinin en az birinden; 150.000 veya daha fazla YGS puanını
almış olmak. (Orta Öğretim Başarı Puanı eklenmeden)

4. Merkezi yerleştirme sistemiyle herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı
kazanmış adaylar da sınava başvurabilirler. Sınavlarla ilgili genel kurallar ve puanlama
işlemleri 2017 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen esaslara
göre yapılacaktır.

5. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak.E. ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA TAKVİMİ

Ön Kayıt : 19 Haziran – 13 Temmuz 2017 (Online)

Başvuru Listelerinin Açıklanması : 14 Temmuz 2017 (Saat 17:30’dan sonra)

Özel Yetenek Sınavı : 18-23 Temmuz 2017

Sınav Sonuçlarının İlanı : 26 Temmuz 2017 (17:30 dan sonra)
Asil ve Yedek Adayların Kesin Kayıtları : İnternet sitesinden ilan edilecektir.Uludağ Üniversitesi 2016 Ve 2017 Yılı Besyo Sınav Karşılaştırması

Uludağ Üniversitesi Besyo 2016 ve 2017 Besyo Kılavuzunda Puan Ve Kordinasyon Dışında Fazla Değişikliğe Gitmemistir.

2016 YILI ANALİZ 

Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü: Bu Bölümde Puan Olarak Düz Liseli Çıkışlarda 200 puan Spor Lisesi Çıkışlarda İse 150 puan Şartı Vardır

Milli Sporcularda İse 150 Puan Şartı Vardır.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü : Bu Bölümde İse Uludağ Üniversitesi Düz Liseli Çıkışlarda 180 puan Sarti Vardır.Spor lisesi çıkışlarda İse.Egitim Bölümünde Olduğu Gibi 150 Puan Şartı Vardır.

Milli Sporcularda İse 150 Puan Şartı Vardır.


2017 Analiz 

Beden Eğitimi.Bolumu : Uludağ Üniversitesi Eğitim Bölümünde 2017 Yılında Puan Artışına Gitmiştir . 2016 Yılında Eğitimin bölümü Alımları 200 puan İken 2017 Yılında bu Puan 240 olmuştur .

Antrenörlük Bölümü : Uludağ Üniversitesi Antrenörlük Bölümünde de Eğitim Bölümünde Olduğu Gibi Puan Artışına Gitmiştir .2016 yılında 180 olan Puan 2017 yılında 200 puan Olarak yükselmiştir.

Engelli Sporcular : 2016 Ve 2017 yılın…